Vesilaitosmaksut

Perittävät maksut

Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Kauhajoen Vesihuolto Oy laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioonottaen tässä hinnastossa määrättyjä, laitoksen ja liittyjän väliseen sopimukseen perustuvia maksuja

Hinnat ovat voimassa 1.1.2023 alkaen.

Kauhajoki 5.9.2022

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY
HALLITUS

Onko mittarilukemat vielä ilmoittamatta? Ilmoita tästä!

Liittymismaksu

Rakentamiskustannusten kattamiseksi peritään liittymismaksua, jonka perusteena ovat rakennuksen kerrosalan tai vedenkulutuksen muodostamat yksiköt.

Liittymismaksun yksikön hinta on 0,70e + alv 24 %.

Yksiköt määritellään seuraavasti:

6 x rakennuksen kerrosala

1 x rakennuksen kerrosala

Vuotuisesta vedenkulutuksesta seuraavasti:

1 – 10 000 m3:n vuotuisesta vedenkulutuksesta kustakin alkavasta 200 m3:n kulutuksesta 140 yksikköä.

10 001 – 50 000 m3:n vuotuisesta vedenkulutuksesta kustakin alkavasta 200 m3:n kulutuksesta 70 yksikköä.

50 001 – 100 000 m3:n vuotuisesta vedenkulutuksesta kustakin alkavasta 200 m3:n kulutuksesta 30 yksikköä.

100 001 – 150 000 m3:n vuotuisesta vedenkulutuksesta kustakin alkavasta 200 m3:n kulutuksesta 40 yksikköä.

Yli 150 000 m3:n menevät kulutukset erikseen tehtävän päätöksen mukaan.

Asuinrakennuksen osalta kohta 1. mukaan.

Karjatalouden osalta vedenkulutuksen mukaan siten, että jokaista alkavaa 200 m3:n vuotuista kulutusta kohden 140 yksikköä.

Pienin liittymismaksu 700 yksikköä + viljely-, eläin- tai karjatalouden osalta vedenkulutuksen mukaan siten, että jokaista alkavaa 200 m3:n vuotuista kulutusta kohden 140 yksikköä.

3  x rakennuksen kerrosala

Pienin liittymismaksu kiinteistön osalta on 700:sta yksiköstä perittävän maksun suuruinen.

Mikäli tällä tavoin määrätty liittymismaksu muodostuu erityisistä syistä kohtuuttoman pieneksi tai suureksi määrätään liittymismaksu kiinteistön vedenhankinnasta ja jakelusta koituvan hyödyn perusteella.

Jos kiinteistön liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet myöhemmin muuttuvat, liittyjä maksaa lisäliityntämaksuna muutosta vastaavan määrän.

Tonttijohdon rakentamismaksut

Vesilaitoksen hankkimista tonttivesijohdon tarvikkeista ja liittämistyöstä peritään tonttivesijohdon rakentamismaksu.

Kaivutyöt ja putken asentaminen eivät sisälly tonttijohtomaksuun.

Tonttijohtomaksun määräämisperusteet ovat seuraavat:

Tonttijohtomaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Liittyjälle tehdyistä töistä, joita hinnastossa ei erikseen mainita peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset.

Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määrää vesilaitoksen hallitus.

Tonttijohdon koko mm

Veroton hinta
e

Tonttijohdon koko mm Veroton hinta e Verollinen hinta e

32

40

50

63

990,00

1050,00

1740,00

1890,00

1227,60

1302,00

2157,60

2343,60

Perusmaksu

Käyttökustannusten korvaamiseksi perittävä perusmaksu määräytyy liittymismaksun perusteena olevien yksiköiden mukaan. Perusmaksu peritään liittymissopimuksen voimassaoloajalta.

Perusmaksun yksikköhinta on vuosimaksuna 0,45 senttiä + alv 24 %  liittymismaksun perusteena olevalta yksiköltä. 

Onko mittarilukemat vielä ilmoittamatta? Ilmoita tästä!

Vesilaitoksen kulutusmaksu

Käyttökustannusten korvaamiseksi perittävän kulutusmaksunmääräämisen perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. (Hyväksytty 21.8.2018.)

Kulutusmaksun yksikköhinnat vuotuisesta kulutuksesta määräytyvät seuraavan taulukon mukaan:

Verottomiin kuluttajahintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muille jakeluyhtiöille myytävän veden hinta määräytyy hallituksen hyväksymän sopimuksen mukaan.

Kulutus m3 Veroton hinta e/m3 Verollinen hinta e/m3

1 - 10 000

10 001 - 20 000

20 000 m3 ylittävä

Tilapäiskuluttajat

0,66

0,55

0,42

1,84

0,82

0,68

0,52

2,28

Kulutus m3

Veroton hinta e/m3

Siirtomaksu

Vesiliittymän siirrosta perii laitos siirtomaksuna uudelta kuluttajalta 37,20 euroa sis. alv 24 %.

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Vesilaitos perii laskun maksun viivästymisestä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Jokaisen maksumuistutuksen lähettämisestä vesilaitos perii kuluja 5,00 euroa.

Liittyjän laitteiden erottamisesta verkostosta peritään toimenpiteistä aiheutuvina kuluina 74,40 euroa sis. alv 24 %.

Mittariluennasta veloitetaan 18,60 euroa/ kiinteistö sis. alv 24 %.