Liittyminen

Verkostoon liittyminen

Uudisrakentaja tekee liittymishakemuksen vesijohtoverkostoon liittymisestä rakennuslupahakemuksen yhteydessä Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla. Kiinteistöt, joissa on olemassa ennestään rakennukset, tekevät liittymishakemuksen suoraan Kauhajoen Vesuhuolto Oy:n toimistolla. Liittymishakemuksen liitteeksi toimitetaan 2 kpl asemapiirroksia sekä pohjapiirros 1:nä kappaleena.

Kiinteistön liittymisestä vesijohtoverkostoon tehdään kirjallinen liittymissopimus vesilaitoksen ja liittyjän kesken. Sopimuksessa määritellään liittymismaksun perusteena oleva yksikkömäärä. Yksikkömäärän perusteena on rakennuksen kerrosalan, käyttötarkoituksen tai vedenkulutuksen muodostamat yksiköt.

Tonttivesijohto on liittymiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto. Liittämistyö vesijohtoverkostoon sekä vesimittarin asennustyöt tilataan laitokselta. Vesilaitos laskuttaa tonttivesijohdon tarvikkeista ja liittämistyöstä taksan mukaisen tonttijohtomaksun Kaivutyöt ja putken laitto kaivantoon eivät sisälly tonttijohtomaksuun. Asennustyötä tilattaessa huomioidaan 2-3 päivän järjestelyaika ja ilmoitetaan tarvittava putken pituus.

Jos kiinteistön kerrosala myöhemmin muuttuu rakennettavien lisärakennusten tai laajennuksen johdosta, tehdään kiinteistöstä lisäliityntäsopimus laitoksen ja liittyjän kesken.

Mikäli liittämiskohtaa ei ole määrätty sanallisesti tai piirroksena sopimuksissa, liittämiskohta määräytyy haja-asutusalueella enintään 100 metrin päähän lähimmästä liitettävästä rakennuksesta.

Taajama-alueella liittämiskohta on kiinteistön rajalla. Mikäli laitoksen runkovesijohto on kiinteistön puolella, on liittämiskohta runkolinjan ja tonttivesijohdon liitoskohdassa.

Vesiliittymän siirtäminen

Kiinteistön omistuksen vaihtumisen yhteydessä ilmoitetaan siirrosta vesilaitokselle. Vesilaitoksen toimesta laaditaan kirjallinen siirtosopimus luovuttajan, omistajan ja vesilaitoksen kesken. Siirtosopimuksella siirretään liittymän kuluttajayksiköt sekä määritellään siirtohetken mittarinlukema. 

1. Liittymissopimus

2. Tonttijohto

3. Lisäliityntäsopimus

4. Vesiliittymän siirtäminen

Sopimus- ja toimitusehdot

Kauhajoen Vesihuollon sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot voit ladata alla olevista linkeistä.

Tietosuojaseloste

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan 25.5.2018 kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Asetuksella halutaan painottaa asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä. Asetus koskee myös henkilöitä, jotka edustavat yrityksiä tai instituutioita. Mikäli olet yritys- tai yhteisöasiakkaamme ja annat työntekijöiden ja muiden osapuolien henkilötietoja meille, on yrityksesi tai yhteisösi vastuu kertoa kyseisille henkilöille meidän yksityisyyden suojaa koskevista periaatteista.

Kerromme oheisessa tietosuojaselosteessa tarkemmin siitä, miten käytämme asiakkaidemme henkilötietoja.