Vedenlaatu & vesianalyysejä

Vesihuolto Kauhajoella

Seuraamme toimittamamme veden laatua vesinäytteillä, joita otetaan laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Käyttövetemme on todella pehmeää, saksalaisella kovuusastemittarilla 1,1 odH (0-3 erittäin pehmeä).