Verkostoon liittyminen

Hallinto

Hallinto ja omistus

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n osakkeiden omistuksesta Kauhajoen kaupungin osuus on 88,67 %, julkisyhteisöt omistavat 1,33 % ja yksityiset henkilöt 10 %.

Antti Ala-Kokko

Hallituksen puheenjohtaja

Taija Hakola

Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Hallituksen varajäsenet

Veden laatu

Seuraamme toimittamamme veden laatua vesinäytteillä, joita otetaan laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti.