Jätevesimaksut

Viemärilaitoksen liittymismaksut

Liittymismaksu määrätään rakennettavan rakennuksen käyttötarkoituksen ja kerrospinta-alan perusteella. Tontin pinta-alaa ei huomioida liittymismaksua määrättäessä. Rakennuksen kerrosala lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin se määritellään rakennusluvassa.                     

ASUINKIINTEISTÖT JA ASUINHUONEISTOT

omakoti- ja paritalot                6 e/ m²

 kerros- ja rivitalot                   5 e/ m²

Liike- ja varasto- ja teollisuusrakennukset

4 e/ m²

VARASTO- JA TEOLLISUUSRAKENNUSTEN, joissa rakennuksissa on työntekijämäärä vähäinen tai sosiaalitilojen suhteellinen osuus vähäinen eikä kiinteistössä ole prosessiveden käyttöä, liittymismaksu on

3,00 e x rakennuksen kerrosala.

Työntekijämäärä on tässä tarkoituksessa vähäinen, jos suhteellinen työntekijämäärä on vähemmän kuin 1 työntekijä rakennuksen 500 kerros-m2 kohti. Sosiaalitilojen määrä on tässä tarkoituksessa vähäinen, jos työntekijöiden sosiaalitilojen määrä on vähemmän kuin 1 % rakennuksen kerrosalasta. Prosessiveden käyttö on vähäistä, jos sen käyttö on alle puolet kiinteistön käyttämän veden määrästä.

Liittymismaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Hulevesiviemäriin liittämisestä ei peritä erikseen liittymismaksua. Kiinteistöllä on oikeus liittyä hulevesiviemäriin, mikäli sellainen on kiinteistön läheisyydessä olemassa 

Onko mittarilukemat vielä ilmoittamatta? Ilmoita tästä!

Jäteveden käyttömaksu

Jäteveden käyttömaksutaksa (hyväksytty alkaen 12.08.2013)

 2,79 e/ m³

Päntäneen puhdistamon ja viemäreiden jäteveden käyttömaksu   2,27 e/m³.

Jätevedenpuhdistamon käsittelyprosessiin toimitetusta sakokaivolietteen ja umpikaivolietteen käsittelymaksumaksua seuraavasti:

–  sakokaivoliete                   18,90 e /m3   

–  umpikaivoliete                     5,60 e /m3 

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero 

Jäteveden Perusmaksut

Käyttökustannusten korvaamiseksi perittävä perusmaksu määräytyy tonttijohdon koon mukaan seuraavasti:

Tonttijohto mm Veroton hinta/vuosi e

32

40

50

63

75

110

23,60

59,00

118,00

297,00

475,00

595,00

Verottomiin perusmaksuihin lisätään kulloinkin  voimassa oleva alv.

Tonttijohdon koko mm

Veroton hinta/vuosi e

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Vesi- ja viemärilaitos perii laskun maksun viivästymisestä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Jokaisen maksumuistutuksen lähettämisestä vesilaitos perii kuluja     5,- euroa.   

Liittyjän laitteiden erottamisesta verkostosta peritään toimenpiteistä aiheutuvina kuluina 60,- euroa. Maksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kauhajoki 24.8.2015

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY

HALLITUS