Luonnollisin ja terveellisin juoma on selvä, puhdas vesi. Se raitistuttaa veren, vahvistaa rinnan ja vatsan, selvittää pään, voimassa pitää tuntosuonet, levottaa ja ilahuttaa koko ihmisen olennon.

– Elias Lönnrot

*Tähän ilmoitukset jos jotain rikki/ilmoitettavaa

Lorem ipsum, tähän tekstiä.

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Haluamme toimittaa asiakkaillemme maailman parasta vettä yleishyödyllisellä pohjalla voittoa jakamatta. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme myös parhaalla mahdollisella tavalla tuoden hyvinvointia ja viihtyvyyttä niin arkeen kuin juhlaan.

Seuraamme vedenlaatua

Laadukasta käyttövettä

Hyvälaatuiset pohjavedet

Onko mittarilukemat vielä ilmoittamatta? Ilmoita tästä!

Viemärilaitos

Viemärilaitos on liitetty vuoden 2012 alusta Kauhajoen vesihuolto Oy:öön. Kauhajoen Vesihuolto Oy hoitaa muut viemäreihin liittyvät asiat paitsi verkoston rakentaminen säilyy kaupungilla.

Viemärilaitos ylläpitää ja kehittää viemärilaitosta ympäristövaatimusten mukaisesti niin, että kuntalaiset, yritykset ja laitokset voivat johtaa jätevetensä laitoksen käsiteltäväksi.

Viemärilaitoksen toiminta hoidetaan niin, että laitoksen palvelut ovat liittyjien käytettävissä aina ja että laitoksen toiminnalle määritellyt ympäristötavoitteet toteutuvat. Viemärilaitoksen toiminnan laadulliset tavoitteet määräytyvät viemärilaitoksen ympäristöluvassa määritellyistä puhdistustasovaatimuksista.

Veden laatu

Seuraamme toimittamamme veden laatua vesinäytteillä, joita otetaan laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti.