Luonnollisin ja terveellisin juoma on selvä, puhdas vesi. Se raitistuttaa veren, vahvistaa rinnan ja vatsan, selvittää pään, voimassa pitää tuntosuonet, levottaa ja ilahuttaa koko ihmisen olennon.

– Elias Lönnrot

TÄHÄN TIEDOTE

Pohjavesitutkimuksia Kauhajoella

Kauhajoen Vesihuolto Oy, Kurikan Vesihuolto Oy ja Geologian tutkimuskeskus tekevät yhteistyössä pohjavesitutkimuksia vuosien 2023–2025 aikana. Tutkimuksissa selvitetään Kauhajoen kaupungin länsiosassa sijaitsevien Karhukankaan, Parkkaharjun, Kivistönkankaan, Hiukkakankaan ja Lumikankaan pohjavesialueiden maaperän koostumusta ja pohjavesiolosuhteita. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa esim. alueen pohjaveden muodostumista, varastoitumista ja virtausta ohjaavista maa- ja kallioperärakenteista, sekä muodostuvan pohjaveden määrästä ja laadusta. Tietoja voidaan hyödyntää mm. alueen maankäytön ja vedenhankinnan tarpeiden yhteensovittamisessa entistä paremmin.

Tutkimuksiin sisältyy mm. vuosien 2023 ja 2024 aikana toteutettavia geofysikaalisia maastomittauksia, maaperäkairauksia ja pohjaveden havaintoputkiasennuksia sekä vesinäytteenottoa. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus. Maastotyöt aloitetaan touko-kesäkuussa 2023 geofysikaalisilla mittauksilla (maatutkaluotaukset ja seismiset luotaukset). Maanpinnalta suoritettavien geofysikaalisten mittausten yhteydessä tutkimusalueella liikutaan autolla, mönkijällä tai jalkaisin, pääasiassa muutaman hengen mittausryhmissä ja alueen olemassa olevaa tiestöä ja urastoa hyödyntäen. Tutkimukset tehdään siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille ja ympäristölle. Esim. geofysikaalisista mittauksista ei jää pysyviä jälkiä maastoon. Maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset tehdään maanomistajien luvalla ja niiden osalta maanomistajiin ollaan yhteydessä erikseen.

Lisätietoja tutkimuksista antavat:

Kauhajoen Vesihuolto Oy, toimitusjohtaja Pekka Mäkinen (0400 231 665 / pekka.makinen@kauhajoki.fi)

Geologian tutkimuskeskus, erikoisasiantuntija Miikka Paalijärvi (029 503 5230 / miikka.paalijarvi@gtk.fi)

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Haluamme toimittaa asiakkaillemme maailman parasta vettä yleishyödyllisellä pohjalla voittoa jakamatta. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme myös parhaalla mahdollisella tavalla tuoden hyvinvointia ja viihtyvyyttä niin arkeen kuin juhlaan.

Seuraamme vedenlaatua

Laadukasta käyttövettä

Hyvälaatuiset pohjavedet

Onko mittarilukemat vielä ilmoittamatta? Ilmoita tästä!

Viemärilaitos

Viemärilaitos on liitetty vuoden 2012 alusta Kauhajoen vesihuolto Oy:öön. Kauhajoen Vesihuolto Oy hoitaa muut viemäreihin liittyvät asiat paitsi verkoston rakentaminen säilyy kaupungilla.

Viemärilaitos ylläpitää ja kehittää viemärilaitosta ympäristövaatimusten mukaisesti niin, että kuntalaiset, yritykset ja laitokset voivat johtaa jätevetensä laitoksen käsiteltäväksi.

Viemärilaitoksen toiminta hoidetaan niin, että laitoksen palvelut ovat liittyjien käytettävissä aina ja että laitoksen toiminnalle määritellyt ympäristötavoitteet toteutuvat. Viemärilaitoksen toiminnan laadulliset tavoitteet määräytyvät viemärilaitoksen ympäristöluvassa määritellyistä puhdistustasovaatimuksista.

Veden laatu

Seuraamme toimittamamme veden laatua vesinäytteillä, joita otetaan laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti.