Perittävät maksut

Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Kauhajoen Vesihuolto Oy laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioonottaen tässä hinnastossa määrättyjä, laitoksen ja liittyjän väliseen sopimukseen perustuvia maksuja

 

Hinnat ovat voimassa 1.10.2018 alkaen.

Kauhajoki 21.8.2018

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY
HALLITUS

 

 

Liittymismaksu

Rakentamiskustannusten kattamiseksi peritään liittymismaksua, jonka perusteena ovat rakennuksen kerrosalan tai vedenkulutuksen muodostamat yksiköt.

YKSIKÖT MÄÄRITELLÄÄN SEURAAVASTI:

1. ASUINKIINTEISTÖT JA ASUINHUONEISTOT

6 x rakennuksen kerrosala

2. TEOLLISUUS- YM. TUOTANTORAKENNUKSET

1  x rakennuksen kerrosala

Vuotuisesta vedenkulutuksesta seuraavasti:

1 - 10 000 m3:n vuotuisesta vedenkulutuksesta kustakin alkavasta 200 m3:n kulutuksesta 140  yksikköä.

10 001 - 50 000 m3:n vuotuisesta vedenkulutuksesta kustakin alkavasta 200 m3:n kulutuksesta 70 yksikköä.

50 001 - 100 000 m3:n vuotuisesta vedenkulutuksesta kustakin alkavasta 200 m3:n kulutuksesta 30 yksikköä.

100 001 - 150 000 m3:n vuotuisesta vedenkulutuksesta kustakin alkavasta 200 m3:n kulutuksesta 40 yksikköä.

Yli 150 000 m3:n menevät kulutukset erikseen tehtävän päätöksen mukaan.

3. MAATILAT

Asuinrakennuksen osalta kohta 1. mukaan.

Karjatalouden osalta vedenkulutuksen mukaan siten, että jokaista alkavaa 200 m3:n vuotuista kulutusta kohden 140 yksikköä.

4. MUUT RAKENNUKSET

3  x rakennuksen kerrosala

5. PIENIN LIITTYMISMAKSU

Pienin liittymismaksu kiinteistön osalta on 700:sta yksiköstä perittävän maksun suuruinen.

Mikäli tällä tavoin määrätty liittymismaksu muodostuu erityisistä syistä kohtuuttoman pieneksi tai suureksi määrätään liittymismaksu kiinteistön vedenhankinnasta ja jakelusta koituvan hyödyn perusteella.

Jos kiinteistön liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet myöhemmin muuttuvat, liittyjä maksaa lisäliityntämaksuna muutosta vastaavan määrän.

Liittymismaksun yksikköhinta on 0,70 euroa + kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

 

 

 

Tonttijohdon rakentamismaksut

Vesilaitoksen hankkimista tonttivesijohdon tarvikkeista ja liittämistyöstä peritään tonttivesijohdon rakentamismaksu.

Kaivutyöt ja putken asentaminen eivät sisälly tonttijohtomaksuun.

Tonttijohtomaksun määräämisperusteet ovat seuraavat:

Tonttijohdon
koko mm

Veroton
hinta e

32

670,00

40

760,00

50

970,00

63

1220,00

Tonttijohtomaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Liittyjälle tehdyistä töistä, joita hinnastossa ei erikseen mainita peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset.

Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määrää vesilaitoksen hallitus.

Perusmaksu

Käyttökustannusten korvaamiseksi perittävä perusmaksu määräytyy liittymismaksun perusteena olevien yksiköiden mukaan. Perusmaksu peritään liittymissopimuksen voimassaoloajalta.

Perusmaksun yksikköhinta on vuosimaksuna 3 senttiä liittymismaksun perusteena olevalta yksiköltä. Maksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

 

Vesilaitoksen kulutusmaksu

Käyttökustannusten korvaamiseksi perittävän kulutusmaksunmääräämisen perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.

Kulutusmaksun yksikköhinnat vuotuisesta kulutuksesta määräytyvät seuraavan taulukon mukaan:

Kulutus m3 Veroton
hinta e/m3
1 - 10 000

0,66

10 001 - 20 000

0,55

20 000 m3 ylittävä

0,42

Tilapäiskuluttajat

1,84

Verottomiin kuluttajahintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muille jakeluyhtiöille myytävän veden hinta määräytyy hallituksen hyväksymän sopimuksen mukaan.

 

 

Siirtomaksu

Vesiliittymän siirrosta perii laitos siirtomaksuna uudelta kuluttajalta 30,00 euroa.
Siirtomaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Vesilaitos perii laskun maksun viivästymisestä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Jokaisen maksumuistutuksen lähettämisestä vesilaitos perii kuluja 5,00 euroa.

Liittyjän laitteiden erottamisesta verkostosta peritään toimenpiteistä aiheutuvina kuluina 60,- euroa+kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Mittariluennasta veloitetaan 15,- e/ kiinteistö +kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.